58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

NNW Pracownik Szkoły Wyższej

Wybierz wariant dopasowany do Twoich potrzeb

Dokumenty i wzory umów Rabat 10% *

* Aktualnie widoczne są ceny z rabatem. bez rabatu. 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.

NNW Pracownik Szkoły Wyższej 53 PLN 47.7 PLN składka roczna 73 PLN 65.7 PLN składka roczna 90 PLN 81 PLNskładka roczna 108 PLN 97.2 PLNskładka roczna 161 PLN144.9 PLNskładka roczna
Rodzaj świadczenia Suma ubezpieczenia (zł)
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego ? 32 000 46 000 55 000 65 000 81 000
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu ? 25 000 36 000 40 000 50 000 76 000
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
100% SU
stawka za 1% SU ? pokaż szczegóły +
24 000
240
34 000
340
42 000
420
50 000
500
75 000
750
W tym m.in.:
rany skóry
oparzenia, odmrożenia
złamania, zwichnięcia
wstrząśnienie mózgu
uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
utrata zębów stałych.
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu) ? 5 400
(30/dzień)
7 200
(40/dzień)
8 100
(45/dzień)
9 000
(50/dzień)
10 800
(60/dzień)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie) ? 200 200 300 400 500
Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku ? 2 500 3 000 4 000 5 000 6 000
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych – następstwa nieszczęśliwego wypadku ? 2 500 3 000 4 000 5 000 6 000
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego pokaż szczegóły + 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Poważne zachorowanie
jedna z niżej wymienionych chorób:
a) cukrzyca
b) dystrofia mięśniowa
c) guzy środczaszkowe
d) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP)
e) niewydolność nerek
f) niewydolność wątroby
g) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami
h) sepsa
i) śpiączka
j) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Prawo do świadczenia z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego poważnego zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że: - pierwsze zdiagnozowanie tego poważnego zachorowania miało miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz
- zdiagnozowanie nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 25. roku życia, a w przypadku cukrzycy przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 18. roku życia oraz
- Ubezpieczony pozostał przy życiu przez okres co najmniej 1 miesiąca od daty zdiagnozowania poważnego zachorowania;
Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku ? 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Podejmij świadomą decyzję wybierając odpowiedni wariant Kup online Kup online Kup online Kup online Kup online
53 PLN 47.7 PLN składka roczna 73 PLN 65.7 PLN składka roczna 90 PLN 81 PLNskładka roczna 108 PLN 97.2 PLNskładka roczna 161 PLN144.9 PLNskładka roczna
Suma ubezpieczenia (zł)
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
32 000 46 000 55 000 65 000 81 000
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu
25 000 36 000 40 000 50 000 76 000
Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
100% SU
stawka za 1% SU pokaż szczegóły +
24 000
240
34 000
340
42 000
420
50 000
500
75 000
750
W tym m.in.:
rany skóry
oparzenia, odmrożenia
złamania, zwichnięcia
wstrząśnienie mózgu
uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
utrata zębów stałych.
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)
5 400
(30
dzień)
7 200
(40
dzień)
8 100
(45
dzień)
9 000
(50
dzień)
10 800
(60
dzień)
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie)
200 200 300 400 500
Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
2 500 3 000 4 000 5 000 6 000
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
2 500 3 000 4 000 5 000 6 000
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego pokaż szczegóły +
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Poważne zachorowanie
jedna z niżej wymienionych chorób:
a) cukrzyca
b) dystrofia mięśniowa
c) guzy środczaszkowe
d) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP)
e) niewydolność nerek
f) niewydolność wątroby
g) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami
h) sepsa
i) śpiączka
j) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Prawo do świadczenia z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego poważnego zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że: - pierwsze zdiagnozowanie tego poważnego zachorowania miało miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz
- zdiagnozowanie nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 25. roku życia, a w przypadku cukrzycy przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 18. roku życia oraz
- Ubezpieczony pozostał przy życiu przez okres co najmniej 1 miesiąca od daty zdiagnozowania poważnego zachorowania;
Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Podejmij świadomą decyzję i KUP ONLINE
  • 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/dobę na całym świecie.
  • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załącznikami zostaje automatycznie przesłana na Twój adres e-mail wskazany w formularzu.
  • Nikt nie narzuca Ci ubezpieczenia - sam wybierasz zakres ochrony ubezpieczeniowej.
  • Uczelnia nie jest Ubezpieczającym, wówczas nie musisz przychodzić do Dziekanatu po warunki umowy, nr polisy oraz tzw. zaświadczenie o objęciu Ciebie ubezpieczeniem, niezbędnym do likwidacji roszczenia.
  • Całodobowy dostęp do warunków ubezpieczenia i likwidacji szkody na portalu bezpieczni.pl/szkoda.
  • Uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów/kopii/zdjęć bezpośrednio na portalu bezpieczni.pl
  • Do każdej umowy zawartej w systemie on-line na stronie bezpieczni.pl wyznaczamy dla Ciebie osobistego Opiekuna.
NOTA PRAWNA

Bezpieczny.pl Sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, tel. 58 718 92 53, www.bezpieczni.pl, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział KRS, Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604, Kapitał zakładowy: 125 500 zł – wpłacony w całości

Ubezpieczycielem jest: Generali T.U. S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623.
Kapitał zakładowy: 191.000.000 PLN w pełni opłacony: NIP: 526-23-49-108. Spółka należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

Zamknij
bezpieczni.pl
kontakt zgłoś szkodę