58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

Podróże służbowe

Wybierz ochronę ubezpieczeniową dopasowaną do Twojej podróży

Ubezpiecz swoją podróż
i czuj się bezpiecznie

Z nami dokonasz świadomego zakupu ochrony ubezpieczeniowej i wybierzesz wariant idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Ty pracujesz, a ochrona ubezpieczeniowa zapewnia Ci komfort i bezpieczeństwo.

KUP ONLINE
Podróż służbowa Srebrny Oblicz składkę Złoty Oblicz składkę Platynowy Oblicz składkę
Koszty leczenia za granicą ? 100 000 PLN 200 000 PLN 500 000 PLN
Koszty leczenia powstałe w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych (15% SU w wariancie podstawowym, w przypadku braku rozszerzenia o zaostrzenie chorób przewlekłych)
Możliwość rozszerzenia kosztów leczenia powstałych w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych do 100% SU kosztów leczenia za granicą rozwiń szczegóły
15% s.u. kosztów leczenia
15 000 PLN
15% s.u. kosztów leczenia
30 000 PLN
15% s.u. kosztów leczenia
75 000 PLN
Koszty leczenia stomatologicznego do 200 €
Koszty leczenia związane z ciążą jedna wizyta do 150 €
Koszty porodu do 32 tygodnia ciąży 2000 €
Koszty napraw protez do 150 €
Assistance za granicą (pakiet Standard) ? rozwiń szczegóły + 100 000 PLN 200 000 PLN 500 000 PLN
całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali
kontakt i telekonferencja z osobą bliską
przekazanie informacji
informacja przed podróżą
transport Ubezpieczonego na teren RP lub kraju zamieszkania koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej max 7 dni | max 100 € / dzień
transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego max 7 dni | max 100 € / dzień
transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
transport zwłok Ubezpieczonego (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia)

zakup trumny przewozowej do 1 000 €
pomoc w przypadku kradzieży albo utraty dokumentów
pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu
przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych 24 godz.
pomoc w przypadku opóźnienia lotu opóźnienie co najmniej 6 godz. | do 100 €
opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi zakwaterowanie i wyżywienie | max 7 dni | max 100 € / dzień
kierowca zastępczy do 1 000 €
zastępstwo w podróży służbowej transport do 500 €
pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu do 6 500 €
pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu do 6 500 €
odzyskanie danych z aparatu fotograficznego do 500 PLN
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) ? 50 000 PLN 100 000 PLN 200 000 PLN
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków ? rozwiń szczegóły + 20 000 PLN 30 000 PLN 60 000 PLN
śmierć Ubezpieczonego 20 000 PLN 30 000 PLN 60 000 PLN
stały uszczerbek na zdrowiu % sumy ubezpieczenia
(wg Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu)
wypożyczenie, zakup wózka inwalidzkiego do kwoty 3 000 zł
przeszkolenie zawodowe inwalidów 25% sumy ubezpieczenia
do kwoty 6 000 zł
Bagaż podróżny ? rozwiń szczegóły + 500 PLN 1 000 PLN 2 000 PLN
opóźnienie dostarczenia bagażu opóźnienie o co najmniej 8 godz. | 120 €
Praca umysłowa ?
Ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu (dotyczy podróży nie przekraczających 30 dni) ? do 5 000 PLN
Opcje dodatkowe - dostępne jako rozszerzenie oferty rozwiń szczegóły + praca fizyczna, zaostrzenie chorób przewlekłych
Praca fizyczna Praca fizyczna – wszelkie prace i czynności nie będące pracą umysłową, wykonywane podczas podróży, w szczególności prace remontowo – budowlane, na wysokościach, w transporcie, rolnictwie, pod ziemią, pod wodą, w hutnictwie, w gastronomii, czynności z użyciem substancji chemicznych, niebezpiecznych narzędzi tj. wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe.
Zaostrzenie chorób przewlekłych Choroba przewlekła – choroba, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się długotrwałe, stałe albo nawracające występowanie objawów albo odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona albo dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia
Oblicz składkę i Kup online
Srebrny Oblicz składkę Złoty Oblicz składkę Platynowy Oblicz składkę
Koszty leczenia za granicą ?
100 000 PLN 200 000 PLN 500 000 PLN
Koszty leczenia powstałe w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych (15% SU w wariancie podstawowym, w przypadku braku rozszerzenia o zaostrzenie chorób przewlekłych)
Możliwość rozszerzenia kosztów leczenia powstałych w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych do 100% SU kosztów leczenia za granicą rozwiń szczegóły
15% s.u. kosztów leczenia
15 000 PLN
15% s.u. kosztów leczenia
30 000 PLN
15% s.u. kosztów leczenia
75 000 PLN
Koszty leczenia stomatologicznego
do 200 €
Koszty leczenia związane z ciążą
jedna wizyta do 150 €
Koszty porodu
do 32 tygodnia ciąży 2000 €
Koszty napraw protez
do 150 €
Assistance za granicą (pakiet Standard) ? rozwiń szczegóły +
100 000 PLN 200 000 PLN 500 000 PLN
całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali
kontakt i telekonferencja z osobą bliską
przekazanie informacji
informacja przed podróżą
transport Ubezpieczonego na teren RP lub kraju zamieszkania
koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej
max 7 dni | max 100 € / dzień
transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego
max 7 dni | max 100 € /dzień
transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci
koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
transport zwłok Ubezpieczonego (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia)
- zakup trumny przewozowej do 1 000 €
pomoc w przypadku kradzieży albo utraty dokumentów
pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu
przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych
24 godz.
pomoc w przypadku opóźnienia lotu
opóźnienie co najmniej 6 godz. | do 100 €
opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi
zakwaterowanie i wyżywienie | max 7 dni | max 100 € / dzień
kierowca zastępczy
do 1 000 €
zastępstwo w podróży służbowej
transport do 500 €
pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu
do 6 500 €
pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu
do 6 500 €
odzyskanie danych z aparatu fotograficznego
do 500 PLN
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) ?
50 000 PLN 100 000 PLN 200 000 PLN
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków ? rozwiń szczegóły +
20 000 PLN 30 000 PLN 60 000 PLN
śmierć Ubezpieczonego
20 000 PLN 30 000 PLN 60 000 PLN
stały uszczerbek na zdrowiu
% sumy ubezpieczenia
(wg Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu)
wypożyczenie, zakup wózka inwalidzkiego
do kwoty 3 000 zł
przeszkolenie zawodowe inwalidów
25% sumy ubezpieczenia | do kwoty 6 000 zł
Bagaż podróżny ? rozwiń szczegóły +
500 PLN 1 000 PLN 2 000 PLN
opóźnienie dostarczenia bagażu
opóźnienie o co najmniej 8 godz. | 120 €
Praca umysłowa ?
Ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu (dotyczy podróży nie przekraczających 30 dni) ?
do 5 000 PLN
Opcje dodatkowe - dostępne jako rozszerzenie oferty
praca fizyczna, zaostrzenie chorób przewlekłych rozwiń szczegóły +
Praca fizyczna – wszelkie prace i czynności nie będące pracą umysłową, wykonywane podczas podróży, w szczególności prace remontowo – budowlane, na wysokościach, w transporcie, rolnictwie, pod ziemią, pod wodą, w hutnictwie, w gastronomii, czynności z użyciem substancji chemicznych, niebezpiecznych narzędzi tj. wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe.
Choroba przewlekła – choroba, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się długotrwałe, stałe albo nawracające występowanie objawów albo odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona albo dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia
Oblicz składkę i Kup online
bezpieczni.pl