58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

Podróże dla aktywnych

Wybierz ochronę ubezpieczeniową dopasowaną do Twojej podróży

Ubezpiecz swoją podróż
i ciesz się aktywnym wypoczynkiem

Z nami dokonasz świadomego zakupu ochrony ubezpieczeniowej i wybierzesz wariant idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Ty aktywnie wypoczywasz, a ochrona ubezpieczeniowa zapewnia Ci komfort i bezpieczeństwo.

KUP ONLINE
Podróże dla Aktywnych Srebrny Oblicz składkę Złoty Oblicz składkę Platynowy Oblicz składkę
Koszty leczenia za granicą ? 200 000 PLN 300 000 PLN 500 000 PLN
Koszty leczenia powstałe w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych (15% SU w wariancie podstawowym, w przypadku braku rozszerzenia o zaostrzenie chorób przewlekłych)
Możliwość rozszerzenia kosztów leczenia powstałych w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych do 100% SU kosztów leczenia za granicą rozwiń szczegóły +
15% s.u. kosztów leczenia
30 000 PLN
15% s.u. kosztów leczenia
45 000 PLN
15% s.u. kosztów leczenia
75 000 PLN
Koszty leczenia stomatologicznego do 200 €
Koszty leczenia związane z ciążą jedna wizyta do 150 €
Koszty porodu do 32 tygodnia ciąży 2000 €
Koszty napraw protez do 150 €
Assistance za granicą (pakiet Standard) ? rozwiń szczegóły + 200 000 PLN 300 000 PLN 500 000 PLN
całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali
kontakt i telekonferencja z osobą bliską
przekazanie informacji
informacja przed podróżą
transport Ubezpieczonego na teren RP lub kraju zamieszkania koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej max 7 dni | max 100 € / dzień
transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego max 7 dni | max 100 € / dzień
transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
transport zwłok Ubezpieczonego (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia) zakup trumny przewozowej do 1 000 €
pomoc w przypadku kradzieży albo utraty dokumentów
pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu
przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych 24 godz.
pomoc w przypadku opóźnienia lotu opóźnienie co najmniej 6 godz. | do 100 €
opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi zakwaterowanie i wyżywienie | max 7 dni | max 100 € / dzień
kierowca zastępczy do 1 000 €
zastępstwo w podróży służbowej transport do 500 €
pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu do 6 500 €
pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu do 6 500 €
odzyskanie danych z aparatu fotograficznego do 500 PLN
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) ? 200 000 PLN 500 000 PLN 1 000 000 PLN
Bagaż podróżny ? rozwiń szczegóły + 1 000 PLN 1 500 PLN 2 000 PLN
opóźnienie dostarczenia bagażu opóźnienie o co najmniej 8 godz.
120 €
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków ? rozwiń szczegóły + 30 000 PLN 40 000 PLN 60 000 PLN
śmierć Ubezpieczonego 30 000 PLN 40 000 PLN 60 000 PLN
trwały uszczerbek na zdrowiu % sumy ubezpieczenia(wg Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu)
wypożyczenie, zakup wózka inwalidzkiego do kwoty 3 000 zł
przeszkolenie zawodowe inwalidów 25% sumy ubezpieczenia | do kwoty 6 000 zł
Ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu (dotyczy podróży nie przekraczających 30 dni) ? do 5 000 PLN
Opcje dodatkowe - dostępne jako rozszerzenie oferty rozwiń szczegóły + Narciarstwo snowboarding, sporty wysokiego ryzyka, wyczynowe uprawianie sportu, sprzęt sportowy, zaostrzenie chorób przewlekłych
Narciarstwo, snowboarding Amatorskie uprawianie sportu: narciarstwo i snowboarding – aktywność Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka
Sporty wysokiego ryzyka Uprawianie dyscyplin sportowych, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi, często odbywające się w warunkach zagrożenia życia: alpinizm, wspinaczka górska i skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo, jazda na quadach, pilotowanie samolotów silnikowych, spadochroniarstwo, jazda konna, biegi długodystansowe powyżej 5km, triathlon, jazda na nartach wodnych, wakeboarding, jazda na skuterach wodnych, nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego (również na zatrzymanym oddechu (freediving)), rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, surfing, windsurfing, kitesurfing, sporty motorowe i motorowodne, motocross, kolarstwo górskie, downhill, mountainboarding, jazda na nartach (snowboardzie) poza oznakowanymi trasami, skoki narciarskie, freeskiing, heliskiing, heliboarding, BASE jumping, street luge, skoki na gumowej linie, parkour, sporty walki, udział w polowaniach na zwierzęta, uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu: pustynia, wysokie góry (góry powyżej 5500 m n.p.m. od podstawy do najwyższego szczytu), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe albo śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego
Wyczynowe uprawianie sportu Regularne i intensywne treningi, jak również udział w zawodach albo imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu (zaliczamy do niego również zawodowe uprawianie sportu)
Zaostrzenie chorób przewlekłych Choroba, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się długotrwałe, stałe albo nawracające występowanie objawów albo odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona albo dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia
Sprzęt sportowy (dostępny z rozszerzeniem o sporty wysokiego ryzyka lub narciarstwo, snowboarding) ? 1 000 PLN 5 000 PLN 10 000 PLN
Oblicz składkę i Kup online
Srebrny Oblicz składkę Złoty Oblicz składkę Platynowy Oblicz składkę
Koszty leczenia za granicą ?
200 000 PLN 300 000 PLN 500 000 PLN
Koszty leczenia powstałe w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych (15% SU w wariancie podstawowym, w przypadku braku rozszerzenia o zaostrzenie chorób przewlekłych)
Możliwość rozszerzenia kosztów leczenia powstałych w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych do 100% SU kosztów leczenia za granicą rozwiń szczegóły +
15% s.u. kosztów leczenia
30 000 PLN
15% s.u. kosztów leczenia
45 000 PLN
15% s.u. kosztów leczenia
75 000 PLN
Koszty leczenia stomatologicznego
do 200 €
Koszty leczenia związane z ciążą
jedna wizyta do 150 €
Koszty porodu
do 32 tygodnia ciąży 2000 €
Koszty napraw protez
do 150 €
Assistance za granicą (pakiet Standard) ? rozwiń szczegóły +
200 000 PLN 300 000 PLN 500 000 PLN
całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali
kontakt i telekonferencja z osobą bliską
przekazanie informacji
informacja przed podróżą
transport Ubezpieczonego na teren RP lub kraju zamieszkania
koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej
max 7 dni | max 100 € / dzień
transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego
max 7 dni | max 100 € /dzień
transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci
koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
transport zwłok Ubezpieczonego (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia)
- zakup trumny przewozowej do 1 000 €
pomoc w przypadku kradzieży albo utraty dokumentów
pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu
przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych
24 godz.
pomoc w przypadku opóźnienia lotu
opóźnienie co najmniej 6 godz. | do 100 €
opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi
zakwaterowanie i wyżywienie | max 7 dni | max 100 € / dzień
kierowca zastępczy
do 1 000 €
zastępstwo w podróży służbowej
transport do 500 €
pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu
do 6 500 €
pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu
do 6 500 €
odzyskanie danych z aparatu fotograficznego
do 500 PLN
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) ?
200 000 PLN 500 000 PLN 1 000 000 PLN
Bagaż podróżny ? rozwiń szczegóły +
1 000 PLN 1 500 PLN 2 000 PLN
opóźnienie dostarczenia bagażu
opóźnienie o co najmniej 8 godz. | 120 €
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków ? rozwiń szczegóły +
30 000 PLN 40 000 PLN 60 000 PLN
śmierć Ubezpieczonego
30 000 PLN 40 000 PLN 60 000 PLN
trwały uszczerbek na zdrowiu
% sumy ubezpieczenia(wg Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu)
wypożyczenie, zakup wózka inwalidzkiego
do kwoty 3 000 zł
przeszkolenie zawodowe inwalidów
25% sumy ubezpieczenia | do kwoty 6 000 zł
Ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu (dotyczy podróży nie przekraczających 30 dni) ?
do 5 000 PLN
Opcje dodatkowe - dostępne jako rozszerzenie oferty
Narciarstwo snowboarding, sporty wysokiego ryzyka, wyczynowe uprawianie sportu, sprzęt sportowy, zaostrzenie chorób przewlekłych rozwiń szczegóły +
Amatorskie uprawianie sportu: narciarstwo i snowboarding – aktywność Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka
Sporty wysokiego ryzyka - uprawianie dyscyplin sportowych, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi, często odbywające się w warunkach zagrożenia życia: alpinizm, wspinaczka górska i skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, paralotniarstwo, szybownictwo, jazda na quadach, pilotowanie samolotów silnikowych, spadochroniarstwo, jazda konna, biegi długodystansowe powyżej 5km, triathlon, jazda na nartach wodnych, wakeboarding, jazda na skuterach wodnych, nurkowanie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego (również na zatrzymanym oddechu (freediving)), rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, surfing, windsurfing, kitesurfing, sporty motorowe i motorowodne, motocross, kolarstwo górskie, downhill, mountainboarding, jazda na nartach (snowboardzie) poza oznakowanymi trasami, skoki narciarskie, freeskiing, heliskiing, heliboarding, BASE jumping, street luge, skoki na gumowej linie, parkour, sporty walki, udział w polowaniach na zwierzęta, uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu: pustynia, wysokie góry (góry powyżej 5500 m n.p.m. od podstawy do najwyższego szczytu), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe albo śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego
Wyczynowe uprawianie sportu – regularne i intensywne treningi, jak również udział w zawodach albo imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu (zaliczamy do niego również zawodowe uprawianie sportu)
Choroba przewlekła – choroba, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się długotrwałe, stałe albo nawracające występowanie objawów albo odchyleń w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona albo dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia
Sprzęt sportowy (dostępny z rozszerzeniem o sporty wysokiego ryzyka lub narciarstwo, snowboarding) ?
1 000 PLN 5 000 PLN 10 000 PLN
Oblicz składkę i Kup online
bezpieczni.pl