58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

Podróże zagraniczne

Wybierz ochronę ubezpieczeniową dopasowaną do Twojej podróży zagranicznej

Ubezpiecz swoją podróż
i ciesz się wypoczynkiem

Z nami dokonasz świadomego zakupu ochrony ubezpieczeniowej i wybierzesz wariant idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Ty odpoczywasz, a ochrona ubezpieczeniowa zapewnia Ci komfort i bezpieczeństwo.

KUP ONLINE
Podróże zagraniczne Srebrny Oblicz składkę Złoty Oblicz składkę Platynowy Oblicz składkę
Koszty leczenia za granicą ? 300 000 PLN 500 000 PLN 1 200 000 PLN
Koszty leczenia powstałe w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych (15% SU w wariancie podstawowym, w przypadku braku rozszerzenia o zaostrzenie chorób przewlekłych)
Możliwość rozszerzenia kosztów leczenia powstałych w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych do 100% SU kosztów leczenia za granicą rozwiń szczegóły +
15% s.u. kosztów leczenia
45 000 PLN
15% s.u. kosztów leczenia
75 000 PLN
15% s.u. kosztów leczenia
180 000 PLN
Koszty leczenia stomatologicznego do 200 €
Koszty leczenia związane z ciążą jedna wizyta do 150 €
Koszty porodu do 32 tygodnia ciąży 2000 €
Koszty napraw protez do 150 €
Assistance za granicą (pakiet Standard) ? rozwiń szczegóły + 300 000 PLN 500 000 PLN 1 200 000 PLN
całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali
kontakt i telekonferencja z osobą bliską
przekazanie informacji
informacja przed podróżą
transport Ubezpieczonego na teren RP lub kraju zamieszkania koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej max 7 dni | max 100 € / dzień
transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego max 7 dni | max 100 € / dzień
transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
transport zwłok Ubezpieczonego (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia)

zakup trumny przewozowej do 1 000 €
pomoc w przypadku kradzieży albo utraty dokumentów
pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu
przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych 24 godz.
pomoc w przypadku opóźnienia lotu opóźnienie co najmniej 6 godz. | do 100 €
opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi zakwaterowanie i wyżywienie | max 7 dni | max 100 € / dzień
kierowca zastępczy do 1 000 €
zastępstwo w podróży służbowej transport do 500 €
pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu do 6 500 €
pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu do 6 500 €
odzyskanie danych z aparatu fotograficznego do 500 PLN
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) ? 100 000 PLN 500 000 PLN 1 000 000 PLN
Bagaż podróżny ? rozwiń szczegóły + 1 000 PLN 2 000 PLN 3 000 PLN
opóźnienie dostarczenia bagażu opóźnienie o co najmniej 8 godz.
120 €
opóźnienie o co najmniej 8 godz.
120 €
opóźnienie o co najmniej 8 godz.
120 €
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków ? rozwiń szczegóły + 30 000 PLN 40 000 PLN 60 000 PLN
śmierć Ubezpieczonego 30 000 PLN 40 000 PLN 60 000 PLN
trwały uszczerbek na zdrowiu % sumy ubezpieczenia
(wg Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu)
wypożyczenie, zakup wózka inwalidzkiego do kwoty 3 000 zł
przeszkolenie zawodowe inwalidów 25% sumy ubezpieczenia | do kwoty 6 000 zł
Praca umysłowa ?
Narciarstwo / Snowboarding ?
Ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu (dotyczy podróży nie przekraczających 30 dni) ? do 5 000 PLN
Oblicz składkę i Kup online
Srebrny Oblicz składkę Złoty Oblicz składkę Platynowy Oblicz składkę
Koszty leczenia za granicą ?
300 000 PLN 500 000 PLN 1 200 000 PLN
Koszty leczenia powstałe w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych (15% SU w wariancie podstawowym, w przypadku braku rozszerzenia o zaostrzenie chorób przewlekłych)
Możliwość rozszerzenia kosztów leczenia powstałych w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych do 100% SU kosztów leczenia za granicą rozwiń szczegóły +
15% s.u. kosztów leczenia
45 000 PLN
15% s.u. kosztów leczenia
75 000 PLN
15% s.u. kosztów leczenia
180 000 PLN
Koszty leczenia stomatologicznego
do 200 €
Koszty leczenia związane z ciążą
jedna wizyta do 150 €
Koszty porodu
do 32 tygodnia ciąży 2000 €
Koszty napraw protez
do 150 €
Assistance za granicą (pakiet Standard) ? rozwiń szczegóły +
300 000 PLN 500 000 PLN 1 200 000 PLN
całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali
kontakt i telekonferencja z osobą bliską
przekazanie informacji
informacja przed podróżą
transport Ubezpieczonego na teren RP lub kraju zamieszkania
koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej
max 7 dni | max 100 € / dzień
transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego
max 7 dni | max 100 € /dzień
transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci
koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia
transport zwłok Ubezpieczonego (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia)
- zakup trumny przewozowej do 1 000 €
pomoc w przypadku kradzieży albo utraty dokumentów
pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu
przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych
24 godz.
pomoc w przypadku opóźnienia lotu
opóźnienie co najmniej 6 godz. | do 100 €
opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi
zakwaterowanie i wyżywienie | max 7 dni | max 100 € / dzień
kierowca zastępczy
do 1 000 €
zastępstwo w podróży służbowej
transport do 500 €
pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu
do 6 500 €
pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu
do 6 500 €
odzyskanie danych z aparatu fotograficznego
do 500 PLN
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) ?
100 000 PLN 500 000 PLN 1 000 000 PLN
Bagaż podróżny ? rozwiń szczegóły +
1 000 PLN 2 000 PLN 3 000 PLN
opóźnienie dostarczenia bagażu
opóźnienie o co najmniej 8 godz. | 120 €
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków ? rozwiń szczegóły +
30 000 PLN 40 000 PLN 60 000 PLN
śmierć Ubezpieczonego
30 000 PLN 40 000 PLN 60 000 PLN
trwały uszczerbek na zdrowiu
% sumy ubezpieczenia
(wg Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu)
wypożyczenie, zakup wózka inwalidzkiego
do kwoty 3 000 zł
przeszkolenie zawodowe inwalidów
25% sumy ubezpieczenia | do kwoty 6 000 zł
Praca umysłowa
Narciarstwo / Snowboarding
Ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu (dotyczy podróży nie przekraczających 30 dni) ?
do 5 000 PLN
Oblicz składkę i Kup online
bezpieczni.pl